Редколегія

Головний редактор:

Грищенко Іван Михайлович — професор, доктор економічних наук, академік  НАПН України,  Заслужений працівник освіти України,  Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, ректор Київського національного університету технологій та дизайну

 

Заступники головного редактора:   

Ліщук Віктор Іванович – доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, генеральний директор ПАТ «Чинбар»

Бородиня Олександр Григорович — доктор технічних наук, президент Ліги українських промисловців «Укршкірвзуттяпром»

Члени редколегії:

Баула Ольга Петрівнакандидат хімічних наук, доцент, декан факультету хімічних та біофармацевтичних технологій, КНУТД

Березненко Сергій Миколайович, доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук, завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів, КНУТД

Вороніна Лариса Михайлівна, Голова правління концерну «Воронін»

Гаркавенко Світлана Степанівнадоктор технічних наук, професор, проректор з освітньої діяльності, КНУТД

Зенкін Микола Анатолійович, доктор технічних наук, професор, декан факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій, КНУТД

Зубкова Людмила Іванівна, кандидат  технічних наук, професор, декан факультету технологій, сервісу та моди, КНУТД

Колосніченко Марина Вікторівна, доктор технічних наук, професор, декан факультету дизайну, КНУТД

Половніков Ігор Іванович, доктор технічних наук, професор, президент Української технологічної академії, академік інженерних наук України

Скиба Микола Єгорович, доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти, відмінник освіти України,академік Української технологічної академії, Міжнародної академії інформатизації, Української академії економічної кібернетики, ректор Хмельницького національного університету

Чабан Віталій Васильович, доктор технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, КНУТД

Відповідальний секретар: Мазур Наталія Петрівна, КНУТД