Для авторів

До друку приймаються рукописи, які раніше не були опубліковані в друкованих та електронних виданнях. Передрук та інше використання публікацій журналу здійснюється тільки за погодженням із редакцією журналу «Легка промисловість» та обов’язковим посиланням на джерело.

Автор несе відповідальність за додержання вимог при підготовці матеріалів, у тому числі норм авторського права, достовірність наведених фактичних даних, у тому числі цитат, посилань на джерела та норми права, імен та назв.

Автор, подаючи матеріали, надає право редакції опубліковувати (розміщати) поданий рукопис у друкованому та електронному вигляді; оприлюднювати  та розповсюджувати в будь-який спосіб подані до редакції матеріали в друкованому та електронному вигляді; опубліковувати подані матеріали як складові частини тематичних збірників; на рецензування, редагування, відхилення поданих для опублікування матеріалів.

Автор дає згоду на те, що пряме чи опосередковане використання редакцією поданих матеріалів здійснюється без виплати авторської винагороди, а також відмовляється від права на одержання грошової суми від продажу примірників журналу.

Стаття друкується мовою оригіналу та повинна супроводжуватися розширеною анотацією з розкриттям всіх структурних елементів статті — українською, російською та англійською мовами (у відповідності до наказу МОНМС від  17.10.2012р. № 111 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових  видань України»). Наявність саме розширеної анотації (рефератів, авторських резюме) англійською/російською мовою в україномовному виданні для іноземних вчених та спеціалістів є основним джерелом інформації щодо змісту статті та викладених в ній результатах досліджень, а для розміщення видання у міжнародних наукометричних базах даних – це одна з основних вимог.

Вартість публікації: 150 грн. за одну сторінку макету публікації. Вартість 1 примірника: 95 грн.

Банківські реквізити  для оплати публікації: 

Отримувач: Київський національний університет технологій та дизайну
Код ЄДРПОУ отримувача: 02070890
Банк отримувача : ДКСУ у м. Києва
Код банку отримувача: 820172
Розрахунковий рахунок: 31259228203551
Призначення платежу: П.І.Б. (автора (-ів) публікації) – за публікацію у журналі  «Легка промисловість».